Η αξιοποίηση του βίντεο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο – Λάζαρη Θεοφανεία

Περίληψη

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε για να αναδείξει την αξιοποίηση του βίντεο στην εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση. Ειδικότερα περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη νέα αυτή εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τον τρόπο που αυτά συμβάλουν στη μάθηση και την επικοινωνία. Ειδικότερα παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις καλών πρακτικών που βασίζονται στην επικοινωνία και τη διάδραση και συνδιάζουν παθητική και ενεργητική μάθηση.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1HsnkZBK4Ia8HuYTtCIU7Y5Yt24mGcycj

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=15iWRlORZJ3lTbl7NmVdYPzD3GGo1g823

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λάζαρη Θεοφανεία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Email: fanlazar@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: "Η αξιοποίηση του βίντεο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο"
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό