Η αξιοποίηση του διαδραστικού βίντεο στην εξ αποστάσεως διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα παράδειγμα χρήσης για το Εργαστηριακό Μάθημα «Φυτική Παραγωγή» του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος – Λακμέτα Γκανέτσιου Βασιλική, Στοφόρου Βασιλική & Ταγκαλάκη Αικατερίνη

Περίληψη

Με την παρούσα εργασία στοχεύουμε να αναδείξουμε την διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας του διαδραστικού βίντεο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. Συγκεκριμένα, προτείνουμε ένα παράδειγμα χρήσης του διαδραστικού βίντεο της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me, για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας (σύγχρονης ή ασύγχρονης) με θέμα «Πολλαπλασιασμός των φυτών με μοσχεύματα», στο πλαίσιο του Εργαστηριακού μέρους του Μαθήματος «Φυτική Παραγωγή» της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Εργασία

Παρουσίαση

Βιντεοπαρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=19oHASOfLNF8Y_bCbjqMfWe_iykcKgjwY

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Λακμέτα Γκανέτσιου Βασιλική
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός
Email: lakmetav@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Στοφόρου Βασιλική 
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός
Email: vastoforou@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Ταγκαλάκη Αικατερίνη 
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός
Email: kaititag@yahoo.com

Τίτλος Εργασίας: “Η αξιοποίηση του διαδραστικού βίντεο στην εξ αποστάσεως διδασκαλία Εργαστηριακών Μαθημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα παράδειγμα χρήσης για το Εργαστηριακό Μάθημα «Φυτική  Παραγωγή» του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος”
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό