Ρεαλιστικά μαθηματικά και μοντελοποίηση σε μια σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Κουλέτση Ειρήνη

Περίληψη

Το άρθρο αφορά μια διδακτική πρακτική όπου αξιοποιείται το μοντέλο της σύγχρονης διαδικτυακά βασιζόμενης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη βοήθεια του skype. Στην προσπάθεια εμβάθυνσης στη γραμμική συνάρτηση, οι μαθητές δυο τμημάτων της Β Γυμνασίου του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, σε ομάδες των 4-5 ατόμων, δημιουργούν ένα πρόβλημα που αφορά μια πραγματική κατάσταση, το μαθηματικοποιούν με εργαλείο ένα μικροπείραμα σχεδιασμένο με το Geogebra και διαπραγματεύονται τη λύση του στην ολομέλεια της εικονικής τάξης τους.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1iZp5u0tFF-9fdR2gDHZ__KWldg-BL-me

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1vGwvD5niIcgn_B6wwqOvmXUEupcfVXI8

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Κουλέτση Ειρήνη
Ιδιότητα: Μαθηματικός
Email: eikouletsi@sch.gr
 
Τίτλος Εργασίας: Ρεαλιστικά μαθηματικά και μοντελοποίηση σε μια σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα Θετικών Επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια με διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό