Από τις σχολικές ιστοσελίδες στις τηλεδιασκέψεις και τις ηλεκτρονικές τάξεις: μία αδιόρατη αλλά υπαρκτή σχέση διαδικτυακών σχολικών περιβαλλόντων. Μελέτη περίπτωσης του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά (Περάματος) – Κοτσιφάκος Δημήτριος, Λογαράς Χρυσόστομος & Ράπτη Μαρία

Περίληψη

Η προοπτική της προσπάθειάς μας αφορά μια ολιστική σχεδίαση καινοτόμων διαδικτυακών διαδικασιών, οι οποίες βασίζονται στη χρήση πολλαπλών εξ αποστάσεως μεθόδων (διδασκαλία στην ηλεκτρονική τάξη, εξατομικευμένη χρήση διαδικτυακών μέσων, τηλεδιάσκεψη, σύνδεση με τα εργαστήρια, σχολικές ιστοσελίδες). Με την παρούσα εργασία καταγράψαμε τα σημερινά επείγοντα κριτήρια αναδιοργάνωσης των ήδη γνωστών μορφών ΤΠΕ, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου ελκυστικού εκπαιδευτικού μοντέλου για την ΕΕΚ.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=13cVmrqdc25fuhEjVzW4XLcnA-eKeIYtG

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1pILMr_tsuuBwMZJrw5n5m1zJTxnTVEkT

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

http://7sek-a-peiraia.att.sch.gr/newsite/?q=node/4

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Κοτσιφάκος Δημήτριος
Ιδιότητα: Καθηγητής Ηλεκτρονικής, 7ο ΕΚ Πειραιά (Περάματος), ΔΙΔΕ Πειραιά
Email: kotsifas1@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Λογαράς Χρυσόστομος
Ιδιότητα: Προπτυχιακός φοιτητής τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πειραιώς 
Email: chryslogaras@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Ράπτη Μαρία
Ιδιότητα: Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Διευθύντρια 7ου ΕΚ Πειραιά (Περάματος), ΔΙΔΕ Πειραιά 
Email: mararapti3@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Από τις σχολικές ιστοσελίδες στις τηλεδιασκέψεις και τις ηλεκτρονικές τάξεις: μία αδιόρατη αλλά υπαρκτή σχέση διαδικτυακών σχολικών περιβαλλόντων. Μελέτη περίπτωσης του 7ου Εργαστηριακού Κέντρου Πειραιά (Περάματος)
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ8] ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό