Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για την ασφάλεια και την υγιεινή στο μάθημα «Βασική Ηλεκτρολογία και Eφαρμογές» της Β΄ τάξης του Τομέα Μηχανολόγων – Κοτσιφάκος Δημήτριος & Πολίτης Χρήστος

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μας προσεγγίσαμε τη διδασκαλία της υγιεινής και της ασφάλειας για την Β΄ τάξη του Τομέα των Μηχανολόγων, όπως αυτή υλοποιήθηκε μέσα από τα εξ αποστάσεως «μαθήματα» θεωρίας και εργαστηρίου και οργανώθηκε στις Ηλεκτρονικές τάξεις και στις Τηλεδιασκέψεις, μέσω έγκυρων εργαλείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=10Ge4vbOLVLV2RoGmO6Ph4_SyKOZYeLa2

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1Vcb5kec5cxpa_LbTKptZHE6uSPF3otoD

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

http://www.kotsifakos.mysch.gr/

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Κοτσιφάκος Δημήτριος
Ιδιότητα: Καθηγητής Ηλεκτρονικής, ΔΙΔΕ Πειραιά, 7ο ΕΚ Πειραιά (Περάματος)
Email: kotsifas1@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Πολίτης Χρήστος
Ιδιότητα: Καθηγητής Ηλεκτρολογίας, ΔΙΔΕ Πειραιά, 1ο ΕΠΑΛ Περάματος 
Email: chris.pol@windowslive.com

Τίτλος Εργασίας: Σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία για την ασφάλεια και την υγιεινή στο μάθημα «Βασική Ηλεκτρολογία και Eφαρμογές» της Β΄ τάξης του Τομέα Μηχανολόγων
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο, [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό