Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Αδαμόπουλος Χρήστος, Καρράς Αθανάσιος, Κρίκης Νικόλαος & Λυρής Θεόδωρος

Περίληψη

Το πρόγραμμα ERASMUS+ που παρουσιάζεται έχει στόχο τη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία και εφαρμογή ψηφιακών μαθημάτων με τη χρήση Tablets στην τάξη αντλώντας πρακτικές και εμπειρίες από το εξωτερικό. Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων στην εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζει με το καλύτερο τρόπο την αρχή της εξατομικευμένης διδασκαλίας, συνεισφέρει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία, ενδυναμώνει την αντιληπτική τους ικανότητα, και θωρακίζει τις εκφραστικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1DilqUth9PfLtoeV3dCCRtOLD-Fes4_Qw

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1jWXfy5VXj3DU3g9LC3n5bh_JXXWrDEfN

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Αδαμόπουλος Χρήστος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός - Μηχανολόγος Μηχανικός
Email: adamopoulosxristos2@gmail.com
 
Επώνυμο-Όνομα: Καρράς Αθανάσιος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος - MEdA
Email: athkarras@hotmail.com
 
Επώνυμο-Όνομα: Κρίκης Νικόλαος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός - Μηχανολόγος Μηχανικός – MSc Quality Assurance
Email: nkrikis@sch.gr
 
Επώνυμο-Όνομα: Λυρής Θεόδωρος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός – Οικονομολόγος - MSc on Public Administration
Email: lyrispoliti@yahoo.com
 
Τίτλος Εργασίας: Χρήση Tablets στην Εκπαίδευση για την Ενίσχυση Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ4] ΕξΑΕ στα ειδικά σχολεία, [ΘΕ3] Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό