Μετατρέποντας το μειονέκτημα της απομόνωσης (λόγω Covid-19) σε ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα – Κιουτσούκη Παγώνα

Περίληψη

Μετατρέποντας το μειονέκτημα της απομόνωσης (λόγω Covid-19) σε ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στη διδασκαλία και τη μάθηση ξένων γλωσσών περιλαμβάνει την ανάγκη ενεργής εμπλοκής των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μια σειρά διδακτικών παιχνιδιών που μπορούν να ενσωματωθούν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1FuA9QwJ4KTX266CPsMzW0mzCGmO40m3l

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=15ITp5eCYU9gxqXAxaX8UJlKzlDoQfto5

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://drive.google.com/open?id=1ELmexfKPcR3Lu9HkHraBzR_gwPchYdos

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Κιουτσούκη Παγώνα
Ιδιότητα: ΣΕΕ ΠΕ07
Email: kioutsouki.p@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Μετατρέποντας το μειονέκτημα της απομόνωσης (λόγω Covid-19) σε ευκαιρία για να γνωριστούμε καλύτερα.
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό