Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Μαθηματικών της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού – Κεφάλαιο 41: Βρίσκω το ποσοστό – Καργάκη Μαρίνα

Περίληψη

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του μαθήματος εύρεσης του ποσοστού της διδακτέας ύλης των Μαθηματικών της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, έχει ως βασικό στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ κλάσματος, ποσοστού και δεκαδικού αριθμού. Ο μαθητής θα εξοικειωθεί να βρίσκει το ποσοστό, δηλαδή το κλασματικό μέρος ενός ποσού, συνήθως στα 100 ή στα 1.000, μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης και ψηφιακών εργαλείων.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=17ZRIl55e8NnJw0vNQI9irmWhlpKesx3u

Παρουσίαση

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Καργάκη Μαρίνα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ70
Email: marinakarg@hotmail.gr
 
Τίτλος Εργασίας: Εξ αποστάσεως διδασκαλία των Μαθηματικών της Στ' Τάξης του Δημοτικού - Κεφάλαιο 41: Βρίσκω το ποσοστό
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό