“Δημοσιογράφοι εν δράσει…” Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Μαθητικού Περιοδικού με τη Χρήση Συνεργατικών Διαδικτυακών Εργαλείων – Καψάλη Δέσποινα

Περίληψη

Η εν λόγω καλή πρακτική είναι συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης ατομικής και ομαδοσυνεργατικής εργασίας μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τη δημιουργία μαθητικού τηλε-περιοδικού με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων του google drive, εργαλείων τηλεδιασκέψεων και άλλων web 2.0 tools. Η πρακτική εφαρμόστηκε σε μαθητές της Στ΄ του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρυάς Νέστου (περιοχή Καβάλας).

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1ILFJUg97cgdCwceYEQPGtZFbcigIr-Ms

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1FzafEd_66rWQ_9B6poE2KD7u6qJV2WPR

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://dimnkar.blogspot.com/p/blog-page_48.html

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Καψάλη Δέσποινα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
Email: despkaps@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: "Δημοσιογράφοι εν δράσει…" Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Δημιουργίας Μαθητικού Περιοδικού με τη Χρήση Συνεργατικών Διαδικτυακών Εργαλείων
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό