Κορωνοϊός, Πανδημία και τηλεκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες – Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος

Περίληψη

Οι στόχοι του ΣΕΕ για την καλλιέργεια παιδαγωγικών και τεχνικών δεξιοτήτων των 400 εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΕ04 ήταν: η αποκατάσταση σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, η ενδυνάμωση μέσω 5 τηλεδιασκέψεων και 10 δελτίων επικοινωνίας και η εξάσκηση στα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία με τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων. Ανταποκρίθηκαν περίπου 200 εκπαιδευτικοί στην ασύγχρονη και 100 εκπαιδευτικοί στη σύγχρονη επικοινωνία (τηλεδιασκέψεις).

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1kFDnZHzmqoNhq2l6uaNWvoxFBpB8EUDs

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1PsrZLlrJy7-7jeM7cwULwX2i2jdn0QsQ

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://sites.google.com/site/costaskafetzopoulos/3o-pekes-syntonistes-ee

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Email: kafetzo55@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας:  Κορωνοϊός, Πανδημία και τηλεκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα, [ΘΕ4] Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό