ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ιδέα της Τηλε-Διημερίδας προέκυψε από την πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, για την οργάνωση μιας τηλε-εσπερίδας για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο σχολείο ως συνέχεια των δράσεων του στην “Οριζόντια μεγάλης κλίμακας Ανοικτά Μαζικά Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια” για εκπαιδευτικούς τον Απρίλιο του 2020.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής και από άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εξελίχθηκε στην παρούσα εκδήλωση πανελλήνιας εμβέλειας ως επιστημονική Τηλε-Διημερίδα “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”.ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


[1996 – 2001]  Το πρόγραμμα ‘Οδύσσεια

“Σήμερα η πρόκληση της εκπαίδευσης είναι να ετοιμάσουμε πολίτες όχι απλά ικανούς να διαβάζουν, όχι απλά κατόχους συγκεκριμένων γνώσεων και ικανοτήτων (που δε γίνεται πια να είναι αρκετές για όλη τη ζωή τους), αλλά ικανούς να μαθαίνουν επιλέγοντας τι θα μάθουν και τι πρέπει να διαβάσουν για να το μάθουν. Γιατί το μόνο που ξέρουμε για την κοινωνία όπου θα ζήσουν αυτοί που σήμερα εκπαιδεύουμε είναι ότι θα είναι διαφορετική από τη σημερινή.” 

Το πρόγραμμα “Οδύσσεια” αφορούσε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ελληνική εκπαίδευση περιλαμβάνοντας την δημιουργία υποδομών για εκατοντάδες σχολεία, εκπαιδευτικό λογισμικό και ανάπτυξη περιεχομένου από δεκάδες πανεπιστημιακές μονάδες και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή στα σχολεία. [Υπεύθυνος: Θ. Χατζηλάκος].


[1997 – 1998] Το πρόγραμμα TRENDS  Π.Ι.

Το πρόγραμμα TRENDS αποσκοπoύσε στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την παροχή ενδοσχολικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την αξιοποίηση των δικτύων τηλεματικής. Στα πλαίσια του έργου δημιουργήθηκαν έξι επιμορφωτικά κέντρα, ένα σε κάθε μία από τις Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στην πιλοτική φάση του έργου, σε καθένα από τα επιμορφωτικά κέντρα συνδέθηκαν 20 σχολεία, συνολικά 120 ευρωπαϊκά σχολεία και 400 καθηγητές από κάθε μια από τις συμμετέχουσες χώρες, δηλ. ένα σύνολο 2.400 εκπαιδευτικών στην Ευρώπη επιμορφώθηκαν σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1998.

Το Φεβρουάριο του 1998 έγινε η πρώτη (1η) Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Τηλεκπαίδευση για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Πάτρας από τον κ. Σπύρο Παπαδάκη, Καθηγητή Πληροφορικής (ΠΕ19) προς μαθητές τους Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Ιωαννίνων σε συνεργασία με τον  κ. Χρήστο Μπίτση, Καθηγητή Πληροφορικής (ΠΕ19), παρουσία Ευρωπαίων Στελεχών Εκπαίδευσης που μας είχαν επισκεφθεί στο πλαίσιο μελέτης τους στο πρόγραμμα «Αρίων»
Η τηλεδιάσκεψη έγινε με την χρήση γραμμής ISDN.


[1998 – σήμερα] Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Δημιουργία του ΠΣΔ. [Υπεύθυνος: Μ. Παρασκευάς]

Στις 12/04/2020 το ΠΣΔ έφτασε το 1 εκατομμύριο χρήστες από 300.000 (80.000 ενεργοί) τα προηγούμενα χρόνια, εξυπηρετώντας την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.


[2000 – 2001] Σχεδία – Σxολικός Εκπαιδευτικός Δικτυακός Ιστός Αιγαίου

Δημιουργία του προγράμματος. [Υπεύθυνος: Κ. Τσολακίδης]

Το πρόγραμμα αποτέλεσε συμπληρωματική δράση άλλων παρόμοιων δράσεων του πρώην Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για την αναβάθμιση της ζωής στο Αιγαίο. Έμπνευση και αρχική ιδέα για το πρόγραμμα υπήρξαν τα πρώτα μαθήματα τηλεκπαίδευσης που έγιναν από την Ρόδο στην Τήλο.

Ο εξοπλισμός περιελάμβανε κατά σχολείο ένα πλήρες σύστημα με υπολογιστή εκτυπωτή βιντεοκάμερα εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό υποστήριξης. Ο αριθμός των υπολογιστών ανά σχολείο ήταν ποικίλος με μέση αναλογία ένας υπολογιστής για κάθε 20 μαθητές.


[2001 – 2012]  Η Επιμόρφωση Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ»

Το Α Επίπεδο αφορούσε την επιμόρφωση 140.000 εκπαιδευτικών στις Βασικές Δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.).

Επιμορφωτικό υλικό :
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Σπυρίδων Παπαδάκης, Νικόλαος Χατζηπέρης

– «ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Κολοκυθάς Αναστάσιος, Γώγουλος Γεώργιος, Παπαστάμος Βασίλης
-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ- ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ


[2008 – σήμερα] Η Επιμόρφωση Β Επιπέδου

Δημιουργία του προγράμματος: [Υπεύθυνος: Χ. Ζαγούρας]

Επιστημονική Επιτροπή Β’ Επιπέδου – Υπεύθυνοι Συστάδων Ειδικοτήτων

Το Β Επίπεδο αφορούσε την ολοκληρωμένη επιμόρφωση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, 27.500 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (κλάδων ΠΕ02 Φιλόλογοι, ΠΕ03 Μαθηματικοί, ΠΕ04 Φυσικές Επιστήμες, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ70 Δάσκαλοι, ΠΕ60 Νηπιαγωγοί) και ειδικότερα στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, του διαδικτύου, εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0, άλλων εργαλείων γενικής χρήσης, διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας κλπ (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, με επιπρόσθετες δράσεις υποστήριξης και «εφαρμογής στην τάξη»)

[2011 – 2012] Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Μ.Π.Ε.)

Δημιουργία του προγράμματος. [Υπεύθυνος: Π. Αναστασιάδης]

Το ΜΠΕ (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης) αποτελεί, η επιμόρφωση 150.000 εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων της χώρας καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών . Η επιμόρφωση έγινε μόνο στην πιλοτική φάση της και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ανεξαρτήτως των τεχνολογικών μέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν. Περιλάμβανε :
Α. Στόχους, φιλοσοφία και τις μεθόδους του Νέου Σχολείου.
Β. Σύνδεση με τη φιλοσοφία και πρακτική των προγραμμάτων σπουδών και της ψηφιακής τάξης.
Γ. Παιδαγωγικός και διδακτικός σχεδιασμός σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης.

Επιμορφωτικό Υλικό :
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Α’
– Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Β’
– Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Γ’
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Δ’
Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Ε’ 
– Συμπληρωματικό Επιμορφωτικό Υλικό-Τόμος Ε’ 

Για το πρόγραμμα αυτό ολοκληρώθηκε μόνο η πιλοτική του φάση, στην οποία συμμετείχαν 8.000 εκπαιδευτικοί από τους κλάδους Δασκάλων (ΠΕ70), Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Φιλολόγων (ΠΕ02), Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04), Γαλλικής γλώσσας (ΠΕ05), Αγγλικής γλώσσας (ΠΕ06) και Γερμανικής γλώσσας (ΠΕ07).

[2020 – σήμερα] Επείγουσα εξ Αποστάσεως Διδασκαλία σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης λόγω πανδημίας

Από τον Μάρτιο του 2020 το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε την προσπάθεια “ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ – ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ“.

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να υποστηρίξουν τους μαθητές διατηρώντας τους σε επαφή με το σχολείο και τη μάθηση μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης και άλλα μέσα όπως η εκπαιδευτική τηλεόραση.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της χώρας εκ του ρόλου τους ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών της χώρας με ποικίλες δράσεις όπως (α) ενημερωτικές – επιμορφωτικές τηλε-συναντήσεις (β) επιστημονικές τηλε-ημερίδες όπως η παρούσα τηλε-διημερίδα και (γ) ιστοσελίδων με επιμορφωτικό υλικό και πληροφορίες όπως :

3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση

2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση
Οδηγοί για Σχολεία, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς / Κηδεμόνες
Δημοτικό Σχολείο, Υλικό Διδασκαλίας από Απόσταση
Οριζόντια ιστοσεμινάρια (Webinars) επιμόρφωσης μεγάλης κίμακας

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση

4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοπονήσσου
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση
Συχνές Ερωτήσεις για την Εφαρμογή της εξΑΕ

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας
Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ – ΥΛΙΚΟ

1η Ανακοίνωση (v2 08-04-2020)

Δελτίο τύπου 1 – pdf docx (11/04/2020)

Υποβολή Εργασιών – Αναρτημένων Ανακοινώσεων (08-04-2020)