Ψηφιακή Διείσδυση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα Σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης – Χιωτέλης Ιωάννης & Θεοδωροπούλου Μαρία

Περίληψη

Η εκπαιδευτική τεχνολογία προσφέρει νέες, σημαντικές δυνατότητες στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από το δίκτυο δέκα συνεργαζόμενων σχολείων e-lios (e-learning interactive open school) είχαμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε το βαθμό διείσδυσης της νέας τεχνολογίας σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Κυρίως ανιχνεύσαμε το βαθμό διείσδυσης νέων τεχνολογιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική, το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τον αριθμό δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων σχολείων ανά χώρα με ανάγκες εξ αποστάσεως μαθημάτων και τις δυνατότητες προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Παράλληλα, εξετάσαμε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε κεντρικό επίπεδο ανά χώρα ώστε να επιτευχθεί η ψηφιακή σύγκλιση. Αναζητήσαμε τις στρατηγικές που έχει αναλάβει κάθε χώρα ώστε να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία τις νέες τεχνολογίες και να καλλιεργήσει κατ’ αυτό τον τρόπο τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Στον ίδιο άξονα στρέψαμε την προσοχή μας στους εκπαιδευτικούς των συνεργαζόμενων σχολείων εντοπίζοντας τις δυσκολίες που συναντούν στην ενσωμάτωση τεχνολογικών εφαρμογών στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική, αλλά και στην πρόθεσή τους για δημιουργία σύγχρονου και ασύγχρονου, διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=14rwkg8aSjPv4c2H0kGI73lUfDkjm9AbP

Παρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://drive.google.com/open?id=1RvKUbx8R-krEFjwBdCxn8CI8HTwVJS4T

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Χιωτέλης Ιωάννης
Ιδιότητα: PhD MSc Φυσικός,
Email: johnchiotelis@yahoo.gr

Επώνυμο-Όνομα: Θεοδωροπούλου Μαρία
Ιδιότητα: Ε.Δ.Ι.Π., Τ.Επ.Ε.Κ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών
Email: mtheodo@upatras.gr 

Τίτλος Εργασίας: Ψηφιακή Διείσδυση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα Σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό