Ανεστραμμένη Τάξη Εξ Αποστάσεως: Πλάνο Διδασκαλίας στα Αρχαία Α’ Λυκείου – Χίντζιου Ευαγγελία

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η αξιοποίηση του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης σε ένα σχέδιο μαθήματος για τα Αρχαία Ελληνικά της Α’ Λυκείου. Για την εφαρμογή του μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά εργαλεία παιχνιδοποίησης, συνεργατικής μάθησης και παρουσίασης πληροφοριών. Το ψηφιακό υλικό για την ασύγχρονη εκπαίδευση αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα που είχε δημιουργηθεί με το λογισμικό WordPress ενώ για τη σύγχρονη εκπαίδευση επιλέχθηκε η πλατφόρμα Cisco Webex.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1TJsBUoo7S1y4-b8UNGYgFYjG8T2NTfcq

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Χίντζιου Ευαγγελία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΠΜΣ "Εκπαιδευτική Τεχνολογία" του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Email: ephilologist@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Ανεστραμμένη Τάξη Εξ Αποστάσεως: Πλάνο Διδασκαλίας στα Αρχαία Α’ Λυκείου
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό