Εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προγραμματισμού σε Γυμνάσιο και Λύκειο – Γλέζου Κατερίνα

Περίληψη

Η εργασία αφορά στην παρουσίαση αυθεντικών παραδειγμάτων εφαρμογής εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Υιοθετώντας το μοντέλο της Επείγουσας εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας [Emergency Remote Teaching], επιλέχτηκε ο συνδυασμός σύγχρονων και ασύγχρονων δράσεων με αξιοποίηση του Webex ως πλατφόρμα σύγχρονης τηλεδιδασκαλίας και της ηλεκτρονικής Σχολικής Τάξης (η-τάξη) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ως πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεδιδασκαλίας.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=16WrA7DCrMhyIlsGPnKZPSwK7bHjDmu52

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=12GPiYVg2GgctY7ghxmH9tHMG2iJjdn9t

Βιντεοπαρουσίαση

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Γλέζου Κατερίνα
Ιδιότητα: Δρ Καθηγήτρια Πληροφορικής/Φυσικών Επιστημών
Email: glezou@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Εφαρμογή σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προγραμματισμού σε Γυμνάσιο και Λύκειο
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ5] Μαθήματα ΘΕΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό