Ηλεκτρονική Κινηματογραφική Λέσχη – Γεωργαντά Μαριλένα & Νικολακάκη Άννα

Περίληψη

Τα παιδιά θυμούνται πώς τα έκανες να αισθανθούν και ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους είναι μέσα από ένα κινηματογραφικό έργο. Η τέχνη, εμπλέκει συναισθηματικά, ενδυναμώνει ψυχικά, καλλιεργεί στάσεις και διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες του κοινού που είναι μάρτυρες σε στιγμές μέθεξης πνεύματος και ψυχής. Έτσι δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική κινηματογραφική λέσχη.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=116GTWK5c8oWz9f1gEtXPBhVB-jyYMtRd

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1oIG2ooQjfgXXIisyqT0MMruVw77jUf-_

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Γεωργαντά Μαριλένα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας (ΠΕ70), 
Email: georgantamarilena@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Νικολακάκη Άννα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Α/βάθμιας (ΠΕ70), 
Email: annanikolakakid@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Ηλεκτρονική Κινηματογραφική Λέσχη
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό