Διδακτική Πρόταση για τη διδασκαλία της “Φόνισσας” μέσα από εξ αποστάσεως καινοτόμες πρακτικές (Α Λυκείου) – Γαλανάκη Μαρία

Περίληψη

Με την παρούσα ανακοίνωση, στόχος είναι να καταδειχθεί πώς, με τη χρήση του περιβάλλοντος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μπορεί να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν ομαδοσυνεργατικά, χρησιμοποιώντας διαδραστικά εργαλεία, προκειμένου να γνωρίσουν το κείμενο της “Φόνισσας” του Αλ. Παπαδιαμάντη και να παραγάγουν εργασίες που θα αποτελούν πολυτροπικά κείμενα των οποίων τελικός προορισμός είναι το wiki του μαθήματος στην εικονική τάξη.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1sd7XFERySfJ6our-1hdjgLxyc1oZEe9h

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1WbRUMkj3m2gXhCEtozRJXqW5uvGLz9YF

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Γαλανάκη Μαρία
Ιδιότητα: Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας ΔΠΘ
Email: galanakimaria@hotmail.com

Τίτλος Εργασίας: Διδακτική Πρόταση για τη διδασκαλία της "Φόνισσας" μέσα από εξ αποστάσεως καινοτόμες πρακτικές (Α Λυκείου)
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ6] Μαθήματα ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ επιστημών σε Γυμνάσια/Λύκεια  με διαδραστικά μαθησ.αντικείμενα
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό