Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μάθημα εκμάθησης μουσικών οργάνων συμφωνικής ορχήστρας μέσα από αινίγματα με τη χρήση της πλατφόρμας moodle. – Φώτη Παρασκευή

Περίληψη

Η  μουσική και η συμβολή της στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία συνδυάστηκαν στη δημιουργία ενός ψηφιακού μαθήματος μουσικής που δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle. Στο ψηφιακό μάθημα μουσικής  συμμετείχαν ασύγχρονα γονείς και  μαθητές και σύγχρονα μαθητές νηπιαγωγείου οι οποίοι στο τέλος κλήθηκαν να το αξιολογήσουν.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Vm8wYXv00uF0vWrcgGs59QTkD-kd7EfO

Παρουσίαση:

https://drive.google.com/open?id=1RgfiVRZ3jXc6XgereeiVwC-JNxGc6fvN

Συμπληρωματικό υλικό

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=7156

https://drive.google.com/open?id=1lTfeRTyaVt0XbTxEeb71RFPpjgB8JtUdIZHk8dGV384

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Φώτη Παρασκευή
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ60 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Email: vivifoti@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μάθημα εκμάθησης μουσικών οργάνων συμφωνικής ορχήστρας
μέσα από αινίγματα με τη χρήση της πλατφόρμας moodle.
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, 
[ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο, 
[ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-NC-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό