Μαθαίνουμε παίζοντας στις πλατφόρμες – Αικατερίνη Γκόλτσιου – Κωνσταντίνος Ορκόπουλος

Παρουσίαση- διαφάνειες :

Βίντεο-παρουσίαση :


Περίληψη

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Αικατερίνη Γκόλτσιου

ΠΕ70, MEd, υποψήφια PhD, Συντονίστρια επιμορφωτών και Επιμορφώτρια σε σεμινάρια ψηφιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών (eTwinning)

web page:
email: aikgoltsiou@gmail.com

Κωνσταντίνος Ορκόπουλος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 86, MSc.

web page:
email: kostasor@gmail.com

Ερωτήσεις από το κοινό

Αφήστε μια απάντηση