Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση – Παρασκευάς Θυμάκης, Ευαγγελία Καραμέτου, Παναγιώτα Κυρούση, Βασιλική Μιχαλούρου & Μαρία Βλαζάκη

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Περίληψη :

Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Παρασκευάς Θυμάκης

Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. – ΠΕ 61, M.Ed., PhDc, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

email: pthymakis@gmail.com

Ευαγγελία Καραμέτου

Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε. – ΠΕ 60.50, M.Ed., 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

email: Litsa4703kara@yahoo.gr

Παναγιώτα Κυρούση

Λογοθεραπεύτρια ΠΕ 21, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

email: ykyrousi@hotmail.com

Βασιλική Μιχαλούρου

Σχολική Νοσηλεύτρια ΠΕ 25, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

email: vicky_212009@hotmail.com

Μαρία Βλαζάκη

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιλίου

email: vlazakimaria1991@gmail.com

Ερωτήσεις από το κοινό

Αφήστε μια απάντηση