Πρόταση υλοποίησης της διερευνητικής μεθόδου με μικτή μέθοδο διδασκαλίας – Δραγογιάννης Κωνσταντίνος & Παπαντώνη Ηλιάνα

Περίληψη

Η διερευνητική μάθηση αποτελεί απάντηση στις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, δεδομένου ότι ο ρόλος του μαθητή είναι ενεργητικός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθοδηγητικός. Η μάθηση αυτή, που ολοένα και κερδίζει σε δημοτικότητα στα προγράμματα των μηχανικών, μπορεί να υλοποιηθεί δια ζώσης, αλλά και, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της μικτής διδασκαλίας, με δύο σύγχρονες διδασκαλίες και μία ασύγχρονη.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1F8IDcYTB5lqQ7wXW_aa7etT5tS_5gHlK

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1dB9BAXCHOq3YFOxs9ECMjXrYihyXn0kD

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Δραγογιάννης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 Ηλεκτρονικών – Μεταπτυχιακός φοιτητής Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας
Email: kdragogiannis@sch.gr
 
Επώνυμο-Όνομα: Παπαντώνη Ηλιάνα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 – Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών, 1ο 2/Θ Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιτέας
Email: ipapantoni@sch.gr
 
Τίτλος Εργασίας: Πρόταση υλοποίησης της διερευνητικής μεθόδου με μικτή μέθοδο διδασκαλίας
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό