Ιστορίες με τον Μανόλη – Δραγάτσης Μανόλης & Κουλιανού Μαρία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι σε καιρούς πανδημίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι μαθητές δημοτικού με τη βοήθεια του δασκάλου τους να επικοινωνήσουν, παίξουν, συζητήσουν, προβληματιστούν και αναστοχαστούν για το ξένο και το ανοίκειο. Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι το Εκπαιδευτικό Δράμα, η αναστοχαστική παράδοση του Dewey και οι πρακτικές της εφαρμογές στις Τέχνες.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1u5kI1r3-2G_B9V9EqmVge-f1yC9MMi0g

Παρουσίαση

Βιντεοπαρουσίαση

https://video.sch.gr/asset/detail/N1EumHHakYclUWkMTTYxk4e5/T2JZAfUSXbfbXDOCMDrbzDzb

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Δραγάτσης Μανόλης
Ιδιότητα: Δάσκαλος Θεατρικής Αγωγής
Email: mxdragatsis@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Κουλιανού Μαρία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Email: mkoulianou@paneion.gr

Τίτλος Εργασίας: Ιστορίες με το Μανόλη
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό