Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών και παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων: παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή – Διαμαντή Παναγιώτα

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να δομήσουν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=123ceFsIHdbYb5YVtH37DbEWoxK5wuBlK

Παρουσίαση

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://drive.google.com/drive/folders/1_TtUSKOg3u5AVCUSKuImNeP0K_mbvsNZ

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Διαμαντή Παναγιώτα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Email: giotadiam@hotmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Διαδικτυακά εργαλεία δημιουργίας διαδραστικών και παιγνιωδών μαθησιακών δραστηριοτήτων: παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή.
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό