Η έννοια του ξένου/πρόσφυγα: πολυτροπική προσέγγιση… στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Βουλγαρίδου Όλγα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτική πρακτική πραγματεύεται την αξιοποίηση της πολυτροπικότητας στη διδασκαλία των ανθολογημένων κειμένων με διαπολιτισμικό προσανατολισμό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα των διαφερόντων γλωσσικά και πολιτισμικά μαθητών μέσω της «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα  e-me, εμπλουτισμένα διαδραστικά λογοτεχνικά κείμενα, το «φωτόδεντρο» και πηγές στο διαδίκτυο.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=17nN79wPNodyEikC2BsbXlXRMQIF7x1FB

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1YOVIvfGFa3y9Y2iW_KB_BHoXl_0fCg6P

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Βουλγαρίδου Όλγα
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Email: olgavoul@yahoo.gr
 
Τίτλος Εργασίας: Η έννοια του ξένου/πρόσφυγα: πολυτροπική προσέγγιση… στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ8] ΕξΑΕ και νέοι γραμματισμοί στο σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό