Η αξιοποίηση του ιστολογίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο για τη διατήρηση εκπαιδευτικής ρουτίνας – Βλάχου Μαρία

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η πρόταση της παιδαγωγικής αξιοποίησης του ιστολογίου (blog) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) ως σημαντικότατου και ασφαλούς εκπαιδευτικού εργαλείου στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) για τη διατήρηση εκπαιδευτικής ρουτίνας των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με ισοτιμία συμμετοχής. 

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1b6NfHtlX55m3mIPV3C3fpy2dslTce7gQ

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1jFtAEefDJ87bAYiUATfM47XjXLW9qkjn

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Βλάχου Μαρία
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων
Email: marvlachou@hotmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Η αξιοποίηση του ιστολογίου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο για τη διατήρηση εκπαιδευτικής ρουτίνας
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό