Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως διαμορφωτής εναλλακτικού μοντέλου μάθησης – Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα

Περίληψη

Η εκπαίδευση συνιστά κινητήρια ισχύ για κάθε ουσιαστική κοινωνική εξέλιξη. Σκοπός ενός συστήματος εκπαίδευσης είναι να προσδώσει ανάλογα εργαλεία στα άτομα, προκειμένου να εξελιχθούν τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Dm23pndVfPK6bx8LCI8TCwhx8j-rRFzQ

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1Q6wyQW-o8qAWSws7cFX9wLPsM5MG9FF4

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Βλαχογιάννη Αλεξάνδρα
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, ΠΕ 02
Email: alvlachogianni@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως διαμορφωτής εναλλακτικού μοντέλου μάθησης
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ1] Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό