Οι Ονειροκουβαλητές – Βλαστάρης Κωνσταντίνος, Πλασάτης Χρήστος, Ουζούνης Χρήστος & Πέτρου Στέφανος

Περίληψη

H εργασία αφορά μια διδακτική πρακτική-πρόταση που αξιοποιεί την εξΑΕ μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος Φιλαναγνωσίας, στο Δημοτικό Σχολείο. Αξιοποιείται η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class (ενώ ενδείκνυται και η e-mε) και συμπληρωματικά η σύγχρονη εξΑΕ, με την εφαρμογή «Webex» που ζωντανεύει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1cIPHN6SHOsdxLbyhAEFog6jcHHyKBF28

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=12wqiNC0eEoTEV1RL4D8Zc28UgDtfH56H

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Βλαστάρης Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Διευθυντής, (ΠΕ 70) , 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Email: kostasvb@yahoo.gr
 
Επώνυμο-Όνομα: Πλασάτης Χρήστος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός, (ΠΕ 70) 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Email: chplasatis@hotmail.com
 
Επώνυμο-Όνομα: Ουζούνης Χρήστος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ 06) 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Email: chrisouzou@yahoo.gr
 
Επώνυμο-Όνομα: Πέτρου Στέφανος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός (ΠΕ 86) 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
Email: spetrou@me.com
 
Τίτλος Εργασίας: Οι Ονειροκουβαλητές
Θεματικός Άξονας: 
[ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα  CC BY-ND
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό