«Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: ένα διαδικτυακό project θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης των βασικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – Παναγιωτίδου Αναστασία, Ζήση Αντιγόνη, Καράογλου Γεώργιος & Κιουλάνης Σπυρίδων

Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό προς τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ02 (Φιλολόγους) για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη στήριξη των μαθητών – Παπαευσταθίου Μαρία

Η εκπαίδευση είναι εξ αποστάσεως, η κατάσταση είναι βιωματική (COV-19 Γνώση, Πράξη και Ψυχραιμία) – Πολυζώης Γεώργιος, Γουργολίτσα Μαίρη, Σιπιτάνος Κωνσταντίνος, Καραπιδάκη Εμμανουέλα, Σταθάκης Παναγιώτης, Αρσενάκης Αρσένιος, Πατεράκη Άννα, Σπυριδάκη Ιωάννα, Φαρσάρης Ιάσωνας

Καλές πρακτικές διδακτικής μεθοδολογίας για τη φιλαναγνωσία με αξιοποίηση των παιδαγωγικών αρχών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και συνεργασίας εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων-εκπαιδευτικών – Ραμουτσάκη Ιωάννα

Μια μικρής κλίμακας έρευνα για το skype ως εξ αποστάσεως σύγχρονο κοινωνικό μέσο, η χρήση και οι καλές πρακτικές γραφής του ως εργαλείο εκπαίδευσης – Σουτόπουλος Νικόλαος & Γεωργίτσης Νικόλαος