ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑΞΗ: Μια επίκαιρη και ανοιχτού τύπου μέθοδος ως μοντέλο μικτής μάθησης στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα. Από τη θεωρία στην πράξη. – Ζαρωνάκη Μαρία-Άννα

Διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας Β΄ Γυμνασίου με τη χρήση της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Webex της Cisco και των προσομοιώσεων που παρέχει το PhET Interactive Simulations – Ζήκος Νικόλαος

Η φιλοσοφία και οι αρχές της εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της ενσυναίσθησης – Θεοδωράτου Μαρία, Κουγιουμτζής Γιώργος, Φλωρά Κατερίνα & Τσίτσας Γιώργος