Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος Γλώσσας Ε΄Δημοτικού με διαθεματικότητα Αγγλικών-Μουσικής-ΤΠΕ – Ανδρουλάκη Ελένη

Περίληψη

Το σενάριο αφορά στο μάθημα της Γλώσσας Ε΄, ενότητα 7η, Μουσική. Σκοπός είναι να προσεγγίσουν οι μαθητές το βιογραφικό είδος κειμενικού λόγου και να γνωρίσουν ένα σπουδαίο συνθέτη μέσα από τη μελέτη της εξέχουσας προσωπικότητας του Μότσαρτ.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1w8F4YCt_m1vG6R99aaTNI1I8h-0lmnCE

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1EWSCqf0Cu8C8a7tCo_FWXfRK8A8OT5Vh

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://e3dim.blogspot.com/2020/03/blog-post_12.html

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Ανδρουλάκη Ελένη
Ιδιότητα: ΠΕ70
Email: agneleand@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος Γλώσσας Ε΄Δημοτικού με διαθεματικότητα Αγγλικών-Μουσικής-ΤΠΕ
Θεματικός άξονας: [ΔΠ1] ΕξΑΕ μέσω καινοτόμων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο, [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό