Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και Κοινωνική Διάσταση – Αναστασιάδης Παναγιώτης

Διαφάνειες παρουσίασης :

Βιντεοπαρουσίαση :

Περίληψη :

Αρχείο εργασίας από τόμο πρακτικών :

Άδεια Creative Commons
Αυτό η εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές .

Αναστασιάδης Παναγιώτης

Καθηγητής, Δια Βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με την χρήση των ΤΠΕ, Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης – Πανεπιστημίου Κρήτης

web page: https://bit.ly/2XNJx7R
email: panas@edc.uoc.gr

CV: Λήψη