ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη δημοσίευση του Τόμου Πρακτικών της ΤηλεΔιημερίδας των ΠΕΚΕΣ με θέμα: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα”, 25-26/05/2020, στις εργασίες της οποία έλαβαν μέρος 65.588 συμμετέχοντες:

“Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα – ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Επιστημονικής Τηλε-Διημερίδας ΠΕΚΕΣ

Ο τόμος περιέχει συνδέσμους στο ψηφιακό υλικό με τα πλήρη κείμενα των εργασιών, τις διαφάνειες και τα video των παρουσιάσεων.

ISBN: 978-618-5335-07-6

Επιμέλεια έκδοσης: Παπαδάκης Σπυρίδων – Ανταμπούφης Νικόλαος
Σελιδοποίηση, εξώφυλλο: Ευθυμίου Νικόλαος
Εικονογράφηση εξωφύλλου με υλικό από: template.net – agefotostock.com – freepik.com
Τεχνική υποστήριξη: Παπαδάκης Σπυρίδων – Ανταμπούφης Νικόλαος – Ευθυμίου Νικόλαος

2020, Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Α.Ε.)
& Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Ιστοσελίδας: pekesexae2020.pdekritis.gr

Το video της 1ης ημέρας της ΤηλεΔιημερίδας έχει ήδη ξεπεράσει τα 120.000 θεάσεις!

Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ


Τα πρακτικά της Τηλε-Διημερίδας περιλαμβάνουν:
Ι. Βιβλίο περιλήψεων όλων των εργασιών (προφορικών και αναρτημένων)
ΙΙ. Ψηφιακό Αποθετήριο Εργασιών ΕξΑΕ στη Σχολική Εκπαίδευση:
(α) Αναρτημένες Ανακοινώσεις Διδακτικών Πρακτικών
(β) Αναρτημένες Ανακοινώσεις Θεωρητικών Εισηγήσεων
(γ) Επιλεγμένες Προφορικές Διδακτικές Πρακτικές
(δ) Προσκεκλημένες Θεωρητικές Προφορικές Εισηγήσεις

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις περιλαμβάνουν [1] εργασίες θεωρητικών εισηγήσεων (σε επιμέρους θέματα – αντικείμενα που δεν περιλαμβανόταν στις προσκεκλημένες εισηγήσεις) και [2] διδακτικές πρακτικές οι οποίες δεν παρουσιάστηκαν προφορικά λόγω έλλειψης χρόνου στην Τηλε-Διημερίδα και παρουσιάζονται εδώ μέσω διαφανειών ή/και βίντεο-παρουσιάσεων.