ΠΡΑΚΤΙΚΑ


ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(αναρτώνται σταδιακά)


Τα πρακτικά της Τηλε-Διημερίδας περιλαμβάνουν:
Ι. Βιβλίο περιλήψεων όλων των εργασιών (προφορικών και αναρτημένων)
ΙΙ. Ψηφιακό Αποθετήριο Εργασιών ΕξΑΕ στη Σχολική Εκπαίδευση:
(α) Αναρτημένες Ανακοινώσεις Διδακτικών Πρακτικών
(β) Αναρτημένες Ανακοινώσεις Θεωρητικών Εισηγήσεων
(γ) Επιλεγμένες Προφορικές Διδακτικές Πρακτικές
(δ) Προσκεκλημένες Θεωρητικές Προφορικές Εισηγήσεις

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις περιλαμβάνουν [1] εργασίες θεωρητικών εισηγήσεων (σε επιμέρους θέματα – αντικείμενα που δεν περιλαμβανόταν στις προσκεκλημένες εισηγήσεις) και [2] διδακτικές πρακτικές οι οποίες δεν παρουσιάστηκαν προφορικά λόγω έλλειψης χρόνου στην Τηλε-Διημερίδα και παρουσιάζονται εδώ μέσω διαφανειών ή/και βίντεο-παρουσιάσεων.