Δομή Πολλαπλής και Εμφωλευμένης Επιλογής … Από απόσταση – Αναργυρίδου Δέσποινα

Περίληψη

Οι ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μας ώθησαν να δημιουργήσουμε φύλλα εργασίας προκειμένου οι μαθητές των ΕΠΑΛ σύγχρονα και ασύγχρονα να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της πολλαπλής και της εμφωλευμένης δομής επιλογής Αν. Η σύγχρονη διδασκαλία έλαβε χώρα μέσω της πλατφόρμας Webex και ΖΟΟΜ, η ασύγχρονη επικοινωνία μέσω του messenger και η ασύγχρονη ανάρτηση υλικού μέσω της πλατφόρμας google class.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1Cno4sloAWv7u6JoMJiBkP2nPuzJzRBrh

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1-fNE8qlb2oRnYpttwUtmO8Eos3N3-F4Y

Βιντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Αναργυρίδου Δέσποινα
Ιδιότητα: Υποδιευθύντρια 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών
Email: danargir@gmail.com
 
Τίτλος Εργασίας: Δομή Πολλαπλής και Εμφωλευμένης Επιλογής ... Από απόσταση
Θεματικός άξονας: [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY

Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό