Μία συνεργατική προσέγγιση για εξ αποστάσεως διδασκαλία της ενότητας Δημιουργία Γραφημάτων σε Υπολογιστικά Φύλλα – Αλεξανδροπούλου Αγγελική, Αρμόνη Αγγελική & Διλάλου Ασπασία

Περίληψη

Η παρούσα εργασία προτείνει μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας «Δημιουργία γραφημάτων στα υπολογιστικά φύλλα» διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει τις ανάγκες της Ασύγχρονης Εξ Αποστάσεως διδασκαλίας υπό το πρίσμα της νέας σχολικής πραγματικότητας. Συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής έχουν δημιουργήσει ένα κοινό διδακτικό σενάριο προκειμένου να το εφαρμόσουν σε διαφορετικά σχολεία, διαφορετικών πόλεων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1RcNVqp-G6xXs112GPbw5o89Cfy4_jLQK

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1iuiHD1GcOFAgvxcmDdJivMTnjuwWOrQg

Βιντεοπαρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1aMmO_CKDNdSISQHm9txTGoqHEagScNRG

Συμπληρωματικό υλικό

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Αλεξανδροπούλου Αγγελική
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86
Email: analexan2@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Αρμόνη Αγγελική
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών
Email: aggarmoni@yahoo.gr

Επώνυμο-Όνομα: Διλάλου Ασπασία
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο  Γυμνάσιο Αιγίου
Email: adilalou@sch.gr


Τίτλος Εργασίας: Μία συνεργατική προσέγγιση για εξ αποστάσεως διδασκαλία της ενότητας Δημιουργία Γραφημάτων σε Υπολογιστικά Φύλλα
Θεματικός Άξονας: [ΔΠ8] Συνεργασία εκπαιδευτικών για δημιουργία κοινού μαθήματος εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
Η εργασία αυτή χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό