Συγκερασμός η-Τάξη & e-me – Χανιάς Κωνσταντίνος

Περίληψη

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός παραδείγματος που συνδυάζει υλικό που κατασκευάστηκε με τη βοήθεια εργαλείων της πλατφόρμας e-me και αξιοποιείται στην πλατφόρμα eclass. Αποδεικνύει και καταδεικνύει πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα θετικά στοιχεία από τις δύο πλατφόρμες για να πετύχουμε το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1VmswhvvX0mhRdixV1fmJ3FhfdR6bGPlY

Βίντεοπαρουσίαση

Συμπληρωματικό υλικό

https://eclass03.sch.gr/modules/announcements/index.php?course=9280054105&an_id=30008986

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Χανιάς Κωνσταντίνος
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ86
Email: kchanias@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Συγκερασμός η-Τάξη & e-me
Θεματικός άξονας: [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ, [ΘΕ3] Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση  CC BY-NC
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό