Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Padlet και Kahoot στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Φυτοπούλου Αλεξάνδρα

Περίληψη

Ο συνεργατικός πίνακας Padlet και  το εργαλείο αξιολόγησης Kahoot  επιτρέπουν αφενός, την άμεση και αποτελεσματική  ασύγχρονη επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα μέλη της σχολικής κοινότητας και αφετέρου, την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1dmnysBLjs0g_IJUHYo0O_Uiwzf3DsWLN

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=13Dq4ZMHhFtMjTAPrCQJfHJ0RdEExP84e

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Φυτοπούλου Αλεξάνδρα
Ιδιότητα: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ70)
Email: afytopoulou@outlook.com

Τίτλος Εργασίας: «Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων Padlet και Kahoot στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση»
Θεματικός άξονας: [ΔΠ2] Συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο, [ΘΕ2] Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού  CC BY
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό